Uvod u stari vijek
(OH-OP-P-USV)

 Ovaj kolegij zahtjeva lozinku (enrolment key)

1. Uvodne metodološke zasade. Zemljopisne i vremenske odrednice (Sredozemlje, Grčka i Rim). Historiografija staroga vijeka, proučavanje staroga vijeka, vrste i karakteri izvora. Grčka i rimska historiografija, povijesna, književna i druga vrela.

2. Istočno Sredozemlje u II. tis. pr. Kr. Fenicija, Cipar, Kreta i okolne zemlje. Kreta i Mikena, Ilijada i Odiseja. Oblikovanje grčke civilizacije od doseljenja do razdoblja kolonizacije.

3. Doba VI-V. st.: dovršenje oblikovanja polisa, grčko-perzijski ratovi, peloponeski ratovi. Uspon Makedonije u IV. st. Doba Aleksandra Makedonskog, helenizam.

4. Italija u II. i I. tis. pr. Kr. Italici. Etruščani. Osnutak Rima, kraljevstvo. Rimska Republika, ekspanzija. Punski ratovi.

5. Građanski ratovi I. st. pr. Kr. Dva trijumvirata. Cezar i Oktavijan. Početak Carstva

6. Povijest Rimskog Carstva od I. do V. st. Dinastije i carevi. Pojava kršćanstva.

7. Uzroci propasti Rimskog Carstva.

Ovaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)