Kolegiji 
Dvojezičnost i višejezičnostOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)
Odgoj i obrazovanje za ljudska prava i demokratsko građanstvo
Opća didaktika
Opća psihologija
Psihologija komuniciranja
Psihologija poremećaja u ponašanju u djetinjstvu i adolescencijiOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)
Psihologija učenja i nastave
Psihologija učenja i poučavanja
Razvojna psihologija
Sociologija odgoja i obrazovanja
Uvod u didaktiku